Det var öppenbart att jag talade med en dylsektiker.

6 11 2008

Han verkade så psykopatiskt begåvad med sin glansiga kostym på sned. Det var fint att vinglasen hängde i krokar från bältet. Mannen viftade med armarna, skrev och berättade. Vild i håret och röd i ögonvitorna. Eftersom mannens penis nyligen hade blivit amputerad till följd av en fanatisk tro på något övermänskligt väsen hade jag inga problem att ta allvarligt på vad han sade till mig:

Kristdemokraterna har i veckan föreslagit en ny lag som förbjuder dylsexi.

rosta

Annonser