Det skulle ju ha varit jag.

1 03 2009

När jag var ute och gick igår så stötte jag ihop med en gammal man.
Han hade sin penis synlig.

Det skulle ju ha varit jag.

Annonser