Pedofili – Ett större problem än DU tror.

26 06 2009

”Korvarna kostar mycket här.”
Sa han till sin son som genast stoppade på sig ett fyrtiotal.
Fadern såg underligt på sin son.
Han kunde inte låta bli att fundera på pedofili.

DETTA HÄNDER 2 GÅNGER OM DAGEN I VARJE HEM. ÖVERALLT. HELA TIDEN. DET ÄR DAGS ATT SÄTTA STOPP FÖR PEDOFILIN I HEMMET.

Hjälp oss genom att skänka en bil på denna hemsida.

father_son

Utdrag ur den nya boken ”Vilsen man söker korv med bröd” av Evert Hjälmtopp

28 08 2008

– Det gäller en anonym anmälan. Du är anklagad för pedofili, säger hon till mig. Det gäller dig och din dotter.
Vid dessa ord började blodet, som stelnat i mina ådror, att häftigt strömma. Jag öfvergick omedelbart
från förtviflan till glädjeyrsel.
– Låtom oss ödmjukt bedja Gud derom, och kanske skall han visa sin barmhertighet! sade hon.
– Jag försöker ta detta till mej, sedan började jag fnissa.
– Min son, sade hon, försök att fatta din belägenhet med lugn! Vet att religionen
icke fordrar några öfvermenskliga offer! Hennes anda är sanning, hennes bud är kärlek och frid,
båda lika främmande för öfverretade känslor och ett uppjagadt hjeltemods inbillade dygd!